Fotakt85

Harry van Mil
Harry van Zutphen
Ben Henninger

Informatie

De groep bestaat uit 3 leden, uit verschillende delen van het land.
Hun vriendschappelijke verbondenheid bestaat uit een actieve belangstelling voor creatieve portret- en modelfotografie.
Deze wordt beoefend tijdens de bestaande website van Fotakt85. Zie hiervoor www.fotakt85.nl , waar elkaars fotowerk kritisch wordt besproken met de bedoeling steeds hoger gekwalificeerd werk te produceren. Indien de gelegenheid zich voordoet zal het enthousiasme van de groepsleden ook zijn uitstraling naar buiten vinden door middel van het organiseren van een tentoonstelling. Hiervan zijn er de afgelopen jaren reeds een aantal te zien geweest.

Er vinden op het ogenblik geen reguliere bijeenkomsten plaats. Wel houden de leden elkaar op de hoogte middels de website en e-mail berichten van interessante fotoactiviteiten en/of artikelen. Via de website wordt voornamelijk elkanders fotowerk kritisch bekeken en besproken.

Exposities:

Fotakt ’85 heeft onder andere geëxposeerd in Provinciehuis te ’s Hertogenbosch, Internationale expositie te Mechelen, van Oort Interieur te Uden en de Rabobank te Bakel, om er enkele met name te noemen.

Contributie

Er is momenteel geen specifieke kas aanwezig, Kosten van activiteiten worden hoofdelijk omgeslagen, zoals b.v. het onderhoud van de website